Panel dyskusyjny Stowarzyszenia na EFG 2017

Europejskie Forum Gospodarcze 2017 już za nami. Panel dyskusyjny Stowarzyszenia cieszył się dużym zainteresowaniem. Poruszony na nim temat barier rozwoju firm rodzinnych w Polsce, omówiony z perspektywy instytucji współpracujących z firmami rodzinnymi jak i przez samych przedsiębiorców, wzbudził żywą dyskusję, również wśród zgromadzonych słuchaczy. Problem barier będzie kontynuowany w nowym projekcie NIK dotyczącym kontroli przestrzegania praw podatników, który podczas naszego panelu ogłosił Prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski.

Serdecznie podziękowania składamy na ręce wszystkich panelistów:
• dr Adrianny Lewandowskiej z Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu (IBR)
• Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
• Małgorzaty Nesterowicz – Dyrektor Programu Bank Firm Rodzinnych Banku Zachodniego WBK S.A.
• mec. Doroty Tarnowskiej – radcy prawnego, doradcy podatkowego, partnera Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej Sp. K.
• Alicji Wojciechowskiej – współwłaścicielki firmy Alles Company Sp. z o.o.
• Roberta Krzaka – Członka Rady Nadzorczej Piotr i Paweł S.A.
• Adama Lesława Godawskiego – Współzałożyciela i Prezesa rodzinnej firmy
OMEGA Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o. o.